Інформація

ПАМ’ЯТКА по декларуванню майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади держслужбовця (СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕНННЯ КОРУПЦІЇ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

Інформація

про роботу проведену райдержадміністрацією щодо

запобігання та протидії корупції

 

Овруцькою райдержадміністрацією було розроблено Програму щодо запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки, яку затверджено рішенням 23 сесії VI скликання Овруцької районної ради від 22.03.2013 року № 315.

В райдержадміністрації забезпечується дотримання обмежень передбачених ст.ст. 6-10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також вимог та заборон передбачених ст. ст. 16, 17 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

            В райдержадміністрації проводиться спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави та вчасно надається інформація з цього питання у Порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 року №1094. У І півріччі 2014 року спеціальна перевірка не проводилася стосовно 1 особи, яка її пройшла. 

Відповідно до ст. 12 та додатку  до Закону України “Про  засади запобігання і протидії корупції” щороку в березні місяці працівникам райдержадміністрації на апаратних нарадах роз’яснялись терміни та порядок подання і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Всі працівники райдержадміністрації подали за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік у зазначений законодавством термін (до 01 квітня), які відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 додані та на даний час зберігаються в особових справах державних службовців.

Згідно п. 2 ст. 12 Закону України “Про  засади запобіганню і протидії корупції” відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік голови адміністрації його заступників оприлюдненні шляхом опублікування в районній газеті “Зоря”.

Працівникам райдержадміністрації на апаратних нарадах у 2013 році було  двічі доведено основні вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Також відбуваються аналогічні навчання у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Усіма структурними підрозділами райдержадміністрації розроблені внутрішні плани щодо запобігання корупції.

На офіційному веб-сайті Овруцької райдержадміністрації розміщено основні нормативні акти щодо запобігання та протидії корупції в окремій рубриці. Також виготовлено стенд «Суспільство проти корупції» та здійснено його оформлення та наповнення.

Встановлена в адмінприміщенні райдержадміністрації скринька щодо подання громадськістю звернень, в тому числі, з приводу вчинення посадовими особами корупційних правопорушень.

Питання протидії корупції та виконання заходів відповідної Програми розглядалося на засіданні колегії Овруцької райдержадміністрації у листопаді 2013 року.

Також у 2013 та поточному періоді 2014 року посадові особи Овруцької райдержадміністрації до відповідальності за корупційні правопорушення не притягувалися.

У ІVкварталі 2013 року було проведено значний комплекс робіт щодо утворення центру надання адміністративних послуг Овруцької райдержадміністрації. На даний час такий центр утворено. 

У всіх структурних підрозділах райдержадміністрації, що надають адміністративні послуги виготовлені необхідні для надання адміністративних послуг документи які розміщені на відповідних стендах.

Також видано наказ відділу освіти від 20.08.2013 № 207 «Про чергування працівників відділу освіти у суботні дні», яким затверджено графік чергування працівників відділу освіти у суботні дні з метою надання адміністративних послуг суб’єктам звернень. Інформація з питань надання адміністративних послуг розміщена на веб-сайті відділу освіти та на інформаційному стенді відділу освіти. Також в рекреації відділу освіти встановлено Скриньку для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Такі скриньки є у відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури та службі у справах дітей та інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

            Запроваджено з 2012 року  у структурних підрозділах райдержадміністрації систему електронного цифрового підпису, який використовується в електронному документообігу з управлінням праці та соціального захисту населення  і Овруцькою міжрайонною податковою інспекцією.

Відповідно до наказу відділу освіти від 01.08.2013 № 197 «Про заходи відділу освіти щодо виконання «Програми запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки» в плани роботи шкіл на 2013-2014 навчальний рік включені питання реалізації антикорупційного законодавства: тематичні виховні заходи з учнями, робота з батьківською громадськістю тощо.

            На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у райдержадміністрації та окремих структурних підрозділах оформлено інформаційні стенди з питань доступу до публічної інформації, звернень громадян; розміщено відповідні накази, графік особистого прийому громадян тощо.

            Відповідно до вимог ст.ст. 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті оприлюднено інформацію про організаційну структуру райдержадміністрації, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, відповідні розпорядчі документи, інформаційно-методичні й довідкові матеріали, а також матеріали про поточну роботу, розпорядження голови райдержадміністрації про порядок організації роботи щодо доступу до публічної інформації(в якому роз’яснено порядок оскарження рішень з питань доступу до публічної інформації). У 2013 році одержано та зареєстровано 13 запитів із них: 9 запитів надійшло від жителів нашого району, 2 - із облдержадміністрації та 2 - запити від організацій м. Києва та м. Одеси, у поточному періоді 2014 року 2 запити, на які вчасно надані відповіді запитувачам. Також вирішене питання введення посади в райдержадміністрації, що буде займатися організацією роботи з доступу до публічної інформації. Питання дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»  розглядалося на засіданні колегії райдержадміністрації у грудні 2013 року.