Звіт про виконання бюджету

Про виконання зведеного

бюджету району

за січень-червень 2018 року

 

Управління фінансів інформує про стан виконання зведеного бюджету району за  І півріччя 2018 року.  

Протягом звітного періоду 2018 року до зведеного бюджету району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів)  в сумі  20671,3 тис. грн., а саме: до загального фонду – 19585,3 тис. грн., до спеціального фонду – 1086,0  тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду збільшились на 3372,9 тис. грн.

Рівень виконання загального фонду бюджетів району до річного планового показника наступний:

-                     районний бюджет – 52,5%

-                     селищний бюджет – 48,3%

-                     сільські бюджети – 65,2%

Дотації та субвенції

З державного бюджетунадійшла базова дотація у сумі 1 млн. 685,4 тис.  грн. та додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2 млн. 278,5 тис. грн.

До загального фонду бюджету району  надійшло субвенцій у сумі 153 млн. 448,7 тис. грн, в тому числі: освітня субвенція –
18 млн. 143,3 тис. грн., медична субвенція – 5 млн. 900,0 тис. грн., на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 45 млн. 454,6 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 68 млн. 969,2 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 12 млн. 534,4 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя –   165,6 тис. грн.., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 158,3 тис. грн, , на забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 184,0 тис. грн., інша субвенція – 1 млн. 939,3 тис. грн., в тому числі на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 млн. 232,3 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету районунадійшла субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 199,0тис. грн.

 

          Видатки бюджету Овруцького району  здійснювались згідно нормативно - правових  актів, таких як  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій місцевих рад.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному фонду зведеного бюджету Овруцького району за І півріччя 2018 року – 173 млн. 439,3 тис. грн., в т.ч. по галузях:

- галузь “Освіта” –   24 млн.  733,1 тис. грн.,

- галузь ”Управління” - 5 млн. 267,3 тис. грн.,

- галузь “Культура” –  655,9 тис. грн.,

- галузь “Соціальний захист” (пільги та субсидії населенню, допомоги на дітей, утримання територіального центру та стаціонарного відділення, утримання ЦСССДМ, надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів) –131 млн. 936,8 тис. грн.,

- утримання житлово-комунального господарства – 1 млн. 53,1 тис. грн.,

- фiзична культура i спорт – 9,4 тис. грн.,

-  інші видатки  – 9 млн. 783,6 тис. грн..

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  та

соціальні виплати склали 158 млн. 562,6 тис. грн. (91,4%), на оплату енергоносіїв 1 млн. 787,6 тис. грн. (1,0%), продукти харчування  245,0 тис грн. (0,1%).

Кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

  Дані про надходження доходів до загального фонду бюджету Овруцького району станом на 01.07.2018 року 
               
          грн.    
  ККД Доходи  
План на        2018 рік               План на   січень-червень     2018 року               Факт станом на 01.07.2018 року                   +/- % викон.
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 20832600,00 8812600,00 10843060,46 2030460,46 123,04
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  50000,00 0,00 615,00 615,00 0,00
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 2740755,00 1686055,00 2442973,33 756918,33 144,89
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 267000,00 113850,00 148727,54 34877,54 130,63
  18000000 Місцеві податки 9988600,00 4447843,00 5341502,88 893659,88 120,09
  18010000 Податок на майно 6914600,00 2983249,00 3688857,24 705608,24 123,65
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  3000,00 884,00 884,00 0,00 100,00
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 98,60 98,60 0,00
  18050000 Єдиний податок   3071000,00 1463710,00 1651663,04 187953,04 112,84
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,00 0,00 37317,48 37317,48 0,00
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 40000,00 19800,00 48154,00 28354,00 243,20
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 6300,00 2560,00 4156,41 1596,41 162,36
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 870000,00 465800,00 657830,00 192030,00 141,23
  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 0,00 0,00 2400,00 2400,00 0,00
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  26000,00 10400,00 35419,78 25019,78 340,57
  22090000 Державне мито   0,00 0,00 951,13 951,13 0,00
  24060300 Інші надходження   5500,00 2600,00 22206,94 19606,94 854,11
Всього без урахування трансферт 34826755,00 15561508,00 19585314,95 4023806,95 125,86

Звіт про виконання районного бюджету                                                     за І півріччя 2018 року

 

Протягом І півріччя 2018 року до районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів)  надійшло 11916,6 тис. грн., в тому числі: до загального фонду – 11112,2 тис. грн., до спеціального фонду – 804,4 тис. грн.

Надходження загального фонду, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшились на 1842,3 тис. грн. Річний плановий показник затверджений сесією районної ради,  виконаний   на  52,5%.  

З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 1 млн. 685,4 тис.  грн. та додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2 млн. 278,5 тис. грн.

До загального фонду бюджету району  надійшло субвенцій у сумі 153 млн. 448,7 тис. грн.,до спеціального фонду - 199,0тис. грн.

  Видаткизагального фонду районного бюджету за  І півріччя 2018 року становили  166 млн. 507,0  тис. грн., що менше відповідного показника  2017 року на 66 млн. 671,7  тис. грн. або на 40,0 відсотків. Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати, що віднесені до захищених видатків бюджету – 154 млн. 631,2  тис. грн. або 92,9%.

  Найбільшу питому вагу становлять видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  131 млн. 374,7тис. грн., що більше на 26 млн. 830,0   тис. грн. видатків за 2017рік.

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». спрямовано 24 млн. 715,1  тис. грн., що на 63 млн. 716,9  тис. грн. менше аналогічного періоду 2017 року.

  По установах культури проведені видатки становлять 592,8 тис. грн., що на 5 млн. 273,4 тис. грн. менше видатків відповідного періоду минулого року.

 Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районна рада) спрямовано коштів у загальній сумі 1 млн. 555,3тис. грн. (в т.ч. проведення місцевих виборів -99,9 тис. грн. та на оплату енергоносіїв – 309,9 тис. грн.), що на  311,5 тис. грн. більше аналогічного періоду 2017 року.

   Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 26 млн. 492,3 тис. грн. або на 61 млн. 937,0тис. грн. менше видатків попереднього року. Для розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії спрямовано 1 млн. 418,3тис. грн., менше відповідного показника 2017 року  на 5 млн. 120,4 тис. грн..  

  На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 245,0тис. грн..

  По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму  1 млн. 173,6тис. грн.

Кошти резервного фонду районного бюджету протягом І півріччя 2018року не використовувались.

З 01.01.2018 року Овруцька центральна районна лікарня та КУ «ЦПМСД», дитячо-юнацька спортивна школа фінансуються за рахунок коштів Овруцької міської ради, РЛ с.Словечне за рахунок коштів Словечанської сільської ради.  Установи освіти, культури фінансуються за місцем розташування – Овруцького міського, Словечанського сільського, овруцького районного бюджетів.

Публікація здійснюється на виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України

 

Дані
про виконання доходів загального фонду (без трансфертів) бюджету
Овруцького  району    
станом  на  01.07. 2018 року
        тис. грн.
Назва територіальної  одиниці  
План   на І-VІ  2018  р. Факт    за І-VІ 2018р. %  виконан-ня Відхилення                  (+; -)
Сільський бюджет 5457,9 7240,7 132,7 1782,8
1.Бюджет Бігунської ср 506,4 870,3 171,9 363,9
2.Бюджет Гладковицької ср 1172,0 1556,0 132,8 384,0
3.Бюджет Ігнатпільської ср 667,3 1060,1 158,9 392,8
4.Бюджет Левковицької ср 243,1 275,9 113,5 32,8
5.Бюджет Колесниківської ср 468,1 518,2 110,7 50,1
6.Бюджет Нововелідницької ср 811,9 1017,3 125,3 205,4
7.Бюджет Руднянської ср 1458,9 1780,2 122,0 321,3
8.Бюджет Слобідської ср 130,2 162,7 125,0 32,5
Селищний бюджет 1146,4 1232,4 107,5 86,0
Бюджет Першотравневої селищної ради 1146,4 1232,4 107,5 86,0
Разом 6604,3 8473,1 128,3 1868,8
Районний бюджет 8957,2 11112,2 124,1 2155,0
ВСЬОГО 15561,5 19585,3 125,9 4023,8

 

Порівняльні дані про надходження доходів до загального фонду
 бюджету Овруцького району станом на 01 липня 2017  та 2018 років
        тис. грн.
Назва територіальної  одиниці  
Факт    на 01.07. 2017р. Факт    на 01.07 2018р. %  виконан-ня Відхилення                  (+; -)
Сільський бюджет 5925,6 7240,7 122,2 1315,1
1.Бюджет Бігунської ср 721,8 870,3 120,6 148,5
2.Бюджет Гладковицької ср 840,3 1556,0 185,2 715,7
3.Бюджет Ігнатпільської ср 807,4 1060,1 131,3 252,7
4.Бюджет Левковицької ср 207,0 275,9 133,3 68,9
5.Бюджет Колесниківської ср 260,7 518,2 198,8 257,5
6.Бюджет Нововелідницької ср 993,0 1017,3 102,4 24,3
7.Бюджет Руднянської ср 1949,4 1780,2 91,3 -169,2
8.Бюджет Слобідської ср 146,0 162,7 111,4 16,7
Селищний бюджет 1016,9 1232,4 121,2 215,5
Бюджет Першотравневої селищної ради 1016,9 1232,4 121,2 215,5
Разом 6942,5 8473,1 122,0 1530,6
Районний бюджет 9269,9 11112,2 119,9 1842,3
ВСЬОГО 16212,4 19585,3 120,8 3372,9

 

  Порівняльні дані про надходження доходів до загального фонду районного бюджету станом на 01 липня 2017 та 2018 років 
             
            тис.грн.
  ККД Доходи  
Факт    на 01.07. 2017р. Факт    на 01.07 2018р. +/- % викон.
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8819,3 10843,1 2023,8 122,9
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  71,9 0,2 -71,7 0,3
  21010300 Частина чистого прибутку 32,2 0,0 -32,2 0,0
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 21,3 47,8 26,5 224,4
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 197,1 201,3 4,2 102,1
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  57,4 1,9 -55,5 3,3
  24060300 Інші надходження   70,7 17,9 -52,8 25,3
Всього без урахування трансферт 9269,9 11112,2 1842,3 119,9