Звіт про виконання бюджету

 

Про виконання зведеного

бюджету району

за січень-жовтень  2017 року

 

Управління фінансів інформує Вас про стан виконання зведеного бюджету району за січень- жовтень 2017 року.  

Протягом десяти місяців 2017 року до зведеного бюджету району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів)  в сумі 124385,7 тис. грн., а саме: до загального фонду – 115387,5 тис. грн., до спеціального фонду – 8998,2  тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 31532,2 тис. грн. або на 134,0%.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб 50,4%. Даного виду платежу надійшло за січень-жовтень 2017 року  60948,7 тис. грн., що на 18130,2 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. Збільшилися надходження по місцевих податках на 10470,1 тис. грн. Питома вага даних надходжень складає 28,5%. Основними складовими місцевих податків є єдиний податок, надходження становили – 16451,7  тис. грн.(46,3%) та плата за землю -16794,6 тис. грн. (47,3%).

  Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)) надійшло 11100,6 тис. грн., що на 848,3 тис. грн. більше до  відповідного періоду минулого року.

Рівень виконання загального фонду бюджетів району до річного планового показника наступний:

-                     районний бюджет – 87,7%

-                     міський бюджет – 86,8%

-                     селищний бюджет – 104,8%

-                     сільські бюджети – 96,7%

Всіма місцевими радами  досягнуто виконання затверджених планових показників січня-жовтня  2017 року.

В повному обсязі отримано з Державного бюджету базову дотацію, розмір якої протягом звітного періоду становив 10455,5 тис. грн. та додаткову дотацію в сумі 15809,8 тис. грн.

Сума отриманих субвенцій з Державного бюджету за січень-жовтень 2017 року  становила  300199,2 тис. грн.

Сума іншої субвенції отриманої з бюджетів рад та обласного бюджету становила 6360,9 тис. грн.

          Видатки бюджету Овруцького району  здійснювались згідно нормативно - правових  актів, таких як  Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій місцевих рад.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному фонду зведеного бюджету Овруцького району за січень-жовтень 2017 року –427 млн. 712,9 тис. грн., в т.ч. по галузях:

- галузь “Освіта” –   131 млн.  893,5 тис. грн.,

- галузь “Охорона здоров’я” – 54 млн. 803,8 тис. грн.,

- галузь ”Управління” - 21 млн. 467,1 тис. грн.,

- галузь “Культура” –  9 млн.  791,0 тис. грн.,

- галузь “Соціальний захист” (пільги та субсидії населенню, допомоги на дітей, утримання територіального центру та стаціонарного відділення, утримання ЦСССДМ, надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів) –179 млн. 790,2 тис. грн.,

- утримання житлово-комунального господарства – 11 млн. 24,3 тис. грн.,

- утримання спортивної школи та проведення заходів – 1 млн. 786,1 тис. грн.,

- транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  – 7млн.  186,3 тис. грн.,

-  інші видатки  – 9млн. 970,7 тис. грн..

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  та соціальні виплати склали 372 млн. 318,8 тис. грн. (87,0%), на оплату енергоносіїв 13 млн. 396,4 тис. грн. (3,1%), продукти харчування  2 млн.  740,5 тис грн. (0,6%), медикаменти   1 млн. 54,8 тис. грн. (0,3%). Кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

 

Публікація здійснюється на виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України