Звіт про виконання бюджету

 

Про виконання зведеного

бюджету району

за січень-березень 2018 року

 

Управління фінансів інформує про стан виконання зведеного бюджету району за  І квартал 2018 року.  

Протягом звітного періоду 2018 року до зведеного бюджету району надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів)  в сумі  9840,5 тис. грн., а саме: до загального фонду – 9244,8 тис. грн., до спеціального фонду – 595,7  тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 24622,8 тис. грн. Причиною є утворення з 01 січня 2018 року двох об’єднаних територіальних громад, до яких відповідно до законодавства з початку року надходить податок на доходи фізичних осіб

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб 55,9%. Даного виду платежу надійшло за січень-березень 2018 року  5169,5 тис. грн. Вагомим  джерелом  в надходженнях також є місцеві податки та збори – 27,5% та рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 10,3 %, неподаткові надходження складають – 5,5%, акцизний податок становить 0,8%.  

Рівень виконання загального фонду бюджетів району до річного планового показника наступний:

-                      районний бюджет – 25,5%

-                      селищний бюджет – 24,6%

-                      сільські бюджети –32,9%

За І квартал 2018 року районним бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 842,7 тис. грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  938,1 тис. грн.

         Загальна сума субвенцій, що надійшла до районного бюджету з Державного бюджету, становила 9 млн. 753,8 тис. грн., у тому числі:

-          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  6 млн.803,7 тис. грн.;

-          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 млн. 950,1 тис. грн.;

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам становили 64 млн. 888,8 тис. грн., в тому числі:

- Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36071,3 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету на  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5777,9 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 21786,0 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 86,4 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 22,5 тис. грн.

- Інші субвенції з місцевого бюджету 945,7 тис. грн.

- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 199,0 тис. грн.

          Видатки бюджету Овруцького району  здійснювались згідно нормативно - правових  актів, таких як  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій місцевих рад.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному фонду зведеного бюджету Овруцького району за І квартал 2018 року – 85 млн. 181,4 тис. грн., в т.ч. по галузях:

- галузь “Освіта” –   10 млн.  6,1 тис. грн.,

- галузь ”Управління” - 2 млн. 781,9тис. грн.,

- галузь “Культура” –  280,6 тис. грн.,

- галузь “Соціальний захист” (пільги та субсидії населенню, допомоги на дітей, утримання територіального центру та стаціонарного відділення, утримання ЦСССДМ, надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів) –66 млн. 344,9 тис. грн.,

- утримання житлово-комунального господарства –  566,4 тис. грн.,

- фiзична культура i спорт – 3,4 тис. грн.,

-  інші видатки  – 5 млн. 197,7 тис. грн..

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  та

соціальні виплати склали 77 млн. 452,0 тис. грн. (90,9%), на оплату енергоносіїв 1 млн. 81,2 тис. грн. (1,3%), продукти харчування  115,9 тис грн. (0,1%).

Кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Публікація здійснюється на виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України