Законодавча база

Робота Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямована на виконання:

 

ЗАКОНИ

Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

Закону України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”;

Закону України  „Про соціальні послуги”;

Закону України „Про охорону дитинства”;

Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;

Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”;

Закону України „Про Загальодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року".

 

ПОСТАНОВИ

Постанова КМУ від 22 жовтня 2014 р. 624 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.№866 

  Постанова Кабінету Мінінстрів України від 30 жовтня 2014 р.623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)».

Постанови Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю”; 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження  Положення про волонтерську діяльність у сфері надння соціальних послуг"

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров`я нації" на період до 2015року"

Постанови Кабінету Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"

Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності”;

Постанови Кабінету Міністрів України  „Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу”;

Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” 

Постанови Кабінету Міністрів України  „Про затвердження Положення про прийомну сім’ю"

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо виконання концепції Реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг ".

 

НАКАЗИ

Спільний наказ Міністерства молоді спорту України, Міністерства соціальної політики України від 28.07.2014 № 2460/502 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної  молодіжної політики органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської  міської, районної, районної  у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», зареєстрований а Міністерстві юстиції України 12 серпня 2014 року за № 950/25797;

Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства  освіти і науки України від 19.08.2014 року затверджено наказ № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1105/25882), який набрав чинності 03.10.2014;

Наказ Мінсоцполітики від 09.07. 2014 № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах" (опубліковано в "Офіційному віснику України" № 75 від 26.09.2014), який вступив в дію з  26.09.2014;

Наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту „Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної   роботи України ” ;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.09.2013 № 554 "про затвердження примірної посадової інструкції фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.09.2013 № 557 "Про затвердження Методичних рекомендацій для фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді";

Наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку взаємодії субєктів соціальної роботи із сімями, які опинилися у  складних життєвих обставинах";

Наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту "Про затвердження Стратегій розвитку системи соціальних послуг для сім`ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки";

Наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту "Про затвердження примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді".

Наказ директора Овруцького районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді від 06.06.2014  № 597  "Про затвердження і введення в дію Інструкції з діловодства"

 

РІШЕННЯ районної ради 

від ___23.11.12_____ № _263__

               м. Овруч

 Про хід виконання районної

програми щодо виконання заходів

Загальнодержавної програми

"Національний план дій щодо

реалізації Конвенції ООН про

права дитини на 2011-2016 роки"

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Налапій

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови райдержадміністрації

від __25.06.12___ № _129____

               м. Овруч

 Про внесення змін до Положення про

Овруцький районний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2012          № 489 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 №1126”, відповідно до Положення про Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням від 17.02.2010 №36. 

 1. Внести до Положення про Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді такі зміни:

 - у тексті Положення про Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді слова «Мінсім’ямолодьспорт» та «Держсоцслужба» в усіх відмінках замінити словом «Мінсоцполітики».

 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Киселя В.Л.

 

Перший заступник

голови адміністрації                                                                          М.І. Гайчук

 

Розпорядження

 

від ___25.06.12_____ № _130__

               м. Овруч

 Про затвердження граничної

чисельності працівників Овруцького

районного центру соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді

ВідповіднодопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід27.08.2004 №1126 «Провдосконаленнясоціальноїроботиізсім»ями, дітьмитамолоддю», навиконаннянаказуМіністерствасоціальноїполітикиУкраїнивід08.06.2012 №344 “ПрозатвердженняТиповихструктуриіштатівреспубліканського(АвтономноїРеспублікиКрим), обласних, КиївськоготаСевастопольськогоміських, районних, міських, районнихумістах, селищнихтасільськихцентрівсоціальнихслужбдлясім’ї, дітейтамолоді”, відповіднодоп. 5  ПоложенняпроОвруцькийрайоннийцентрсоціальнихслужбдлясім»ї, дітейтамолоді, затвердженогорозпорядженнямвід17.02.2010 №36.

 1. Затвердити граничну чисельність працівників Овруцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  у кількості 29 штатних одиниць.

 2. В.о. директора Овруцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Кобилинській Тетяні Дмитрівні розробити та затвердити структуру та штатний розпис Овруцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з урахуванням змін граничної чисельності працівників з введенням в дію зазначених змін  з 25 червня 2012 року.

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Киселя В.Л.

  

Перший заступник

голови адміністрації                                                                                     М.І. Гайчук