Інформація та оголошення!!!

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

 

Управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури  Овруцької райдержадміністрації

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади начальника відділу житлово-комунального господарства та економічного розвитку управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації.

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «Б» - начальника відділу житлово-комунального господарства

та  економічного розвитку управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної економічної політики

та її регіональних напрямків на території Овруцького району.

2. Здійснює координацію у сфері економічного розвитку Овруцького району розвитку промислового комплексу району, житлово-комунального .

3. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку у межах Овруцького району Житомирської області, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямків структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих завдань керівництву Овруцької районної  державної адміністрації Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації до відповідних планів і програм та вживає заходи для їх реалізації.

4. Організовує підготовку пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку Овруцького  району, бере участь в організації їх виконання та готує звіти до структурних підрозділів Житомирської облдержадміністрації.

5. Готує інвестиційні пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку, які стосуються розвитку Овруцького району, а також галузевим структурним підрозділам Житомирської облдержадміністрації.

6. Здійснює системний аналіз потреб району в розвитку його інфраструктури, готує та подає пропозиції Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації щодо інвестиційно – привабливих об’єктів, які потребують залучення інвестицій.

7. Здійснює постійний моніторинг реалізації на території району інвестиційних проектів, по яких проведено інвестиційні конкурси та укладено інвестиційні договори та подає його результати.

9. Сприяє ефективному проведенню економічних реформ, забезпеченню раціонального використання виробничо – технічного і наукового потенціалу району, його природних, трудових та фінансових ресурсів.

10. За дорученням Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації надає пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери району, які потребують залучення інвестицій.

11. Організовує розгляд поданих підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проектів їх планів (прогнозів).

12. В межах компетенції розробляє пропозиції до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходів щодо її реалізації.

13. Готує пропозиції керівництву райдержадміністрації, спрямовані на виконання розпоряджень Президента України та постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо розвитку економіки і проведення економічних реформ, вжиття заходів для їх реалізації.

14. Приймає участь у  формуванні соціально – економічного Паспорта Овруцького  району.

15. Бере участь у підготовці пропозицій щодо ефективного управління майном.

16. Бере участь у підготовці заходів з метою розширення міжрегіональних економічних зв’язків та проектів відповідних угод.

17. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва району в галузі економіки та зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності.

18. Здійснює аналіз динаміки роботи та тенденцій розвитку промислового комплексу району за основними показниками господарської та фінансово – економічної діяльності та готує відповідну інформацію керівництву районної державної адміністрації.

19. Готує голові районної державної адміністрації пропозиції про створення нових потужностей з виробництва продукції, необхідної для населення району, та нарощування експортного потенціалу промислового комплексу району.

20. Проводить моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати промисловими підприємствами та вживає заходів, у межах повноважень, щодо її погашення.

21. Розробляє пропозиції щодо фінансово – економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів місцевого бюджету.

22. Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.

23. Розробляє проекти розпоряджень Овруцької районної державної адміністрації в ході реалізації відділом своїх повноважень, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

24. Бере участь у підготовці звітів голови Овруцької  районної державної адміністрації.

25. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Овруцької районної державної адміністрації.

26. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

27. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

28. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

29. Опрацьовує у визначеному порядку запити і звернення народних депутатів України та депутатів Овруцької районної  ради.

30. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації .

31. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень, здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

32. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечує захист персональних даних.

33. Виконує доручення керівництва Овруцької РДА з питань, передбачених Регламентом РДА та Положенням про управління містобудування, архітектури, економічного розвитку та інфраструктури Овруцької райдержадміністрації.

34. Здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 5200,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі  в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1)копію паспорта громадянина України;

2)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державного службовця, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)копію(копії) документа(документів) про освіту;

5)заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 45 Закону України “ Про запобігання корупції ”.

Строк подання документів:15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби .

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 травня 2018 року, початок о 10.00 год. за адресою 11100, Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мартинович Ю.В.

тел.(04148) 4-24-48,

upr_asorti@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища економічна: бакалавр, магістр.

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

7) Закон України  «Про звернення громадян»;8)Кодекс законів про працю України

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

Інші нормативно – правові акти, що регламентують реалізацію повноважень відділу.

3.

Професійні чи технічні знання

Професійні знання у сфері реалізації державної економічної та промислової політики, житлово-комунального господарства та її напрямків на території Овруцького району Житомирської області. Забезпечення виконання актів законодавства у сфері житлово-комунального господарства та  економічної політики. Вміння на практиці застосовувати нормативно – правові акти у вказаній сфері професійної діяльності та набуті професійні знання.

4.

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи у сфері економіки не менше трьох років

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

6.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) відповідальність;

3) уміння працювати в стресових ситуаціях;

4) уміння приймати рішення;

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

 

 

 

 

До уваги населення!

25.04.2018 року в зв"язку з проведення ремонтно-профілактичних робіт 

відбудеться зупинка газо-розподільчої станції "Овруч"

та припинення газопостачання  з 9.00 до 16.00 год.

Д

До уваги зацікавлених осіб

інформація щодо участі у Х ярмарку китайських інвестицій за кордон

До уваги зацікавлених осіб

інформація про каталог сербських компаній, які підлягають приватизації

 

Оголошення

До уваги зацікавлених суб"єктів господарювання копія листа Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва про виставку-конференцію безпілотних систем та технологій.

 

Оголошення

Компанія, що займається виробництвом електромобілів шукає підприємства району, зацікавлені виступити у ролі дилера та представляти інтереси зазначеної компанії на території області. Деталі співробітництва обговорюватимуться під час зустрічі з представником компанії.

Зацікавленим у потенційному партнерстві, звертатися в відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації за тел.: 4-47-79,       4-43-92.

 

 

Оголошення

Картинки по запросу приватні сонячні батареї    Картинки по запросу сонячні батареї

 

В рамках Програми стимулювання населення , ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки Житомирською облдержадміністрацією оголошено набір бажаючих встановити приватні сонячні електростанції з частковою компенсацією вартості закупівлі та установки електростанції в межах 10% вартості робіт по придбанню та установці сонячних батарей.

Бажаючим встановити дані батареї звертатися в відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації за тел.: 4-47-79, 4-43-92.

 

Увага! Комерційна пропозиція!

 

 

До уваги населення! Продаж об'єктів нерухомості с.Норинськ.

 

До уваги  суб"єктів госоподарювання та зацікавлених осіб!!!!

 

До уваги  суб"єктів госоподарювання та зацікавлених осіб!!!!

 

До уваги  суб"єктів госоподарювання та зацікавлених осіб!!!!

 

 

До уваги  суб"єктів госоподарювання та зацікавлених осіб!!!!

 

До уваги  суб"єктів госоподарювання та зацікавлених осіб!!!!

До уваги населення та суб"єктів госоподарювання!!!!

 

 

 

 

До уваги суб"єктів підприємництва!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо проведення у Австрії міжнародних днів інформаційних технологій.

 

 

До уваги суб"єктів підприємництва!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо введення нових правил експорту м"ясної продукції до Іраку.

 

 

 

До уваги суб"єктів підприємництва!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо налагодження співробітництва з люксембурзькою компанією.

 

До уваги суб"єктів підприємництва!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо проведення економічного форуму та виставки-ярмарку в Гомелі.

 

До уваги суб"єктів господарюванння!!!

Інформація щодо організації зустрічі з турецькими підприємцями.

 

 

До уваги зацікавлених осіб!!!

Інформація щодо введення нових правил ввезення певних категорій продовольчих товарів до Держави Катар.

 

До уваги зацікавлених осіб!!!

До Вашого відому інформація щодо співробітництва у сфері легкої промисловості.

 

До уваги суб"єктів господарювання!!!

Інформуємо щодо участі у міжнародній сільськогосопдарській  виставців Державі Катар м.Доха (22-25 березня 2017 року).

До уваги зацікавлених осіб!!!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо Міжнародної узбецької туристичної виставки (13-14 квітня 2017 року м.Ташкент)

 

До уваги суб"єктів господарювання!!!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо проведення Міжнародного ярмарку інновацій та технологій малих і середніх підприємств на Маврикії (12-14 травня 2017 року)

До уваги зацікавлених осіб!!!

Інформуємо щодо проведення Міжнародної туристичної виставки у м.Джакарта, Республіка Індонезія (24-26 березня 2017 року).

До уваги зацікавлених осіб!!!

Інформуємо щодо проведення Міжнародного економічного саміту в Індії.

До уваги суб"єктів господарювання!!!

До Вашої уваги пропонується інформація про Українську місію в Стокгольм.

 

До уваги зацікавлених осіб!!!

До Вашої уваги інформація щодо проведення туристичної виставки в м.Сеул Республіка Корея.

 

До уваги суб"єктів господарювання!

До Вашої уваги нові вимоги до ввезення товарів і вантажів нга територію Туркменістану.

 

До уваги суб"єктів господарювання!!!

Доводимо до Вашого відому інформацію щодо проведення конференцій та виставок в Ізраїлі.

До уваги зацікавлених осіб у сфері транспорту та кмплектуючих!!!

Доводимо до Ващого відому інформацію щодо проведення міжнародної виставки транспорту у м.Київ.

 

До уваги суб"єктів господарювання району!!
Доводимо до вашого відому інформацію щодо експорту м"ясної продукції до Республіки Ірак.