----------------------------------------------------------------------------------------------

Сектор з питань праці

Завідувач сектором

Омельчук Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст

Манель Галина Василівна

Для отримання інформації: тел. 4-22-01, вул. Гетьмана Виговського, 17 , каб. № 1а

 

 

28.12.2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” (№76-VIII), яким внесено зміни до багатьох законодавчих актів. Цей Закон вступив в силу з 01.01.2015 року.

Розділом III «Прикінцеві положення» Верховна Рада України постановляє.

Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Надати право керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

Установити, що під час здійснення органами виконавчої влади та іншими державними органами цих заходів:

положення статті 26 Закону України "Про відпустки" та статей 32, 56 та 84 Кодексу законів про працю України (у частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються;

до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не застосовуються.

 

Інформація для підприємств, установ, організацій  на яких використовується праця громадян, що призвані на службу під час часткової мобілізації