Відділ містобудування, архітектури та будівництва

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

 

Адреса:11101 Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка,31А

Тел.: (04148) 4-04-14

e-mail: region_roz@ukr.net

графік роботи:

з 8-00 до 17-00 щоденно

вихідні : субота, неділя

Начальник відділу:                      Лавринович Петро Миколайович

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації в своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України,актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту містобудування, архітектури та будівництва обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації.

Основні завдання відділу містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації:

1.           Розгляд та погодження проектної документації на будівництво об’єктів громадського призначення. (постійно)

2.           Організація та проведення засідання містобудівної ради.  (по мірі надходження звернень, але не рідше одного разу на квартал)

3.           Розгляд та погодження проектів на забудову земельних ділянок індивідуальними забудовниками. (постійно)

4.           Прийом громадян.  (постійно)

5.           Виготовлення висновків до технічної документації та проектів із землеустрою, щодо складання документів що посвідчують право оренди чи власності на земельну ділянку (на протязі тижня).

6.           Участь у засіданнях комісії при виконкомі міської ради по розгляду звернень громадян, щодо дозволу на будівництво.(один раз на тиждень)

7.           Розгляд звернень та підготовка відповіді громадянам. (по мірі надходження)

8.           Розгляд та підготовка інформації на листи обласної державної адміністрації та департаменту містобудування, архітектури та будівництва. (по мірі надходження)

         Робота відділу планується та проводиться з урахуванням виконання завдань зазначених у п. 3 та п.4 Положення про відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.02.13р. № 35

Інформація, довідки та висновки надаються відділом безкоштовно.

 

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
«Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки»

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги – Відділ містобудування, архітектури та будівництва Овруцької  районної державної адміністрації Житомирської області.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги: громадяни України, іноземці, які мають документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на якій планується будівництво індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

               1) письмова заява;
               2)засвідчена в установленому порядку копія документа,щозасвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
               3) засвідчена в  установленому   порядку   згода   співвласників земельної  ділянки  (житлового  будинку)  на  забудову  зазначеноїземельної ділянки;
               4) ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці,  фасади,  максимальні  відмітки  висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);
               5) проект будівництва (за наявності).

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги:

1) Забудовник, зацікавлений у отриманні будівельного паспорту забудови земельної ділянки подає письмову заяву щодо намірів забудови земельної ділянки за встановленою формою та відповідні документи, зазначені у п. 3 Стандарту, до  відділу містобудування, архітектури та будівництва.

2) Відділ містобудування, архітектури та будівництва визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту) у частині функціонального, цільового, будівельного та ландшафтного використання земельної ділянки.

3) На підставі поданих документів відділ містобудування, архітектури та будівництва готує вимоги до забудови земельної ділянки (додаток 1 Наказу Мінрегіонбуду від 05.07.2011 № 103).

4) Адмістративний орган видає одержувачу послуги будівельний паспорт або мотивовану відмову.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Вимоги до строку надання адміністративної послуги зазначено в п. 6  цього Стандарту.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:
       а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
       б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
       в) підписання заяви та документів особою, яка не має на цe повноважень;
       г) подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 3 Стандарту;
       ґ) у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
       д) невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам;

Відмова в наданні будівельного паспорту надається відділом містобудування, архітектури та будівництва у 10-ти денний строк з відповідним обґрунтуванням.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Одержувач отримує   будівельний паспорт на забудову земельної ділянки.

 Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів, що готується за інформацією відповідної містобудівної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил (додаток 2 Наказу Мінрегіонбуду від 05.07.2011 № 103).

Будівельний паспорт готується відділом містобудування, архітектури та будівництва протягом 10-ти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакету документів (перелік яких зазначено в п.2)

Будівельний паспорт підписується начальником відділу містобудування, архітектури та будівництва та складається у 2-х примірниках, перший – надається забудовнику, другий – зберігається у відділі, який видав будівельний паспорт.

Будівельний паспорт реєструється відділом містобудування, архітектури та будівництва у журналі реєстрації будівельних паспортів.

Будівельний паспорт зберігається протягом терміну, визначеному в пункті 1540 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41, зареєстрованого в Мін’юсті України 17.09.98 за № 576/3016.

Будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.

8. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до кваліфікації

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування.

9. Черговість надання адміністративної послуги (дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту над можливістю надання адміністративної послуги без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається по мірі надходження документів, визначених цим стандартом, у терміни, визначені законодавством.

10. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформаційні матеріали щодо надання адміністративної послуги розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та можуть бути надані при безпосередньому прийомі  співробітником адміністративного органу.

11.  Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Надання адміністративної послуги здійснюється виключно у кабінеті відділу, який розташований на четвертому поверсі приміщенні райдержадміністрації, розміщеному у місці з достатньою транспортною і пішохідною доступністю за адресою: вул. Радянська, 31, м. Овруч, у наявності місце для стоянки автотранспорту.

13. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів

Прийом одержувачів адміністративних послуг здійснюється з понеділка по п’ятницю - з 09:00 до 16:00, перерва з 12.00 до 13.00 за адресою: вул. Радянська, 31, м. Овруч, Житомирська обл., 11106.

   Телефон для довідок – 4-04-14

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Особливостей надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо не передбачено.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання стандарту може адресуватися голові райдержадміністрації та подається до загального відділу або направляється поштою на адресу райдержадміністрації або до суду.

Реєстрація та розгляд скарг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

            Для відновлення втраченого або зіпсованого будівельного паспорту одержувачам послуги видається дублікат.

Зразок заяви для видачі будівельного паспорта