Вакансії

УВАГА! Оголошено конкурс!

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від  04.04.2017 року № 25-к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади» оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії “В” – головного спеціаліста – юрисконсульта апарату райдержадміністрації.

         Документи приймаються до 19 квітня 2017 року  за адресою:

м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31, каб. 313.

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Овруцької райдержадміністрації Житомирської області

 

 

 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від  03.02.2017 року № 8-к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади» оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії “Б” – начальника відділу освіти райдержадміністрації.

         Документи приймаються до 20 лютого 2017 року  за адресою:

м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31, каб. 313.

 

  Додаток    до розпорядження

 голови райдержадміністрації

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «Б» - начальника відділу освіти райдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

-         створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

-         зміцнення матеріальної бази навчальних закладів району;

-         аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

-         організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти всіма  навчальними закладами, розташованими на території району;

-         участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

-         проведення атестації та ліцензування загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації та ліцензування;

-         забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 5000,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі  в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1)копію паспорта громадянина України;

2)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державного службовця, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)копію(копії) документа(документів) про освіту;

5)заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 45 Закону України “ Про запобігання корупції ”.

Строк подання документів:15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 20 лютого 2017 року включно.

Дата, час і місце проведення конкурсу

23  лютого  2017 року, початок о 10.00 год. за адресою 11100, Житомирська область, м.Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Вакулова М.М.,

тел.(04148) 4-24-54,

kadru_ovr@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища педагогічна: магістр.

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про освіту»;

5) Закон України «Загальну середню освіту»;

6) Закон України «Про дошкільну освіту».12)Кодекс адміністративного судочинства україни;ання, або досвід роботинадає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуа

 

3.

Професійні чи технічні знання

Основи управління та менеджменту організацій. Діловодство та документообіг у бюджетних установах.

4.

Спеціальний досвід роботи

___

5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

6.

Особистісні компетенції

Уміння обґрунтовувати власну позицію.

Здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів.

Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

Лідерство.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                 В.І. Невмержицький

 

Розпорядження голови адміністрації № 124-К  від 20.12.2016 року  "Про утворення комітету  з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії"

Про проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Овруцької районної 
державної адміністрації для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» 

(відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76)

Дата та місце проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Овруцької районної державної адміністрації для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» (далі – конкурсна комісія):

о 10 год. 00 хв. 20 січня 2017 року, м.Овруч, вул.Тараса Шевченка, 31.

Вимоги до громадських об’єднань,які мають право висувати кандидатів для включення до складу конкурсної комісії:

-      наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії;

-     наявність статусу юридичної особи;

-     провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

Вимоги до кандидата від громадського об’єднаннядля включення до складу конкурсної комісії:

-     наявність громадянства України;

-     наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

-     наявність загального стажу роботи не менше семи років;

-     наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами;

-     володіння державною мовою;

-     здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу конкурсної комісії.

Не може бути кандидатом особа, яка:

-     визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

-     має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

-     згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

-     за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

-     піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

-     є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

-     є членом політичної партії;

-     є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

Строк подання громадськими об’єднаннями заяв: з 27 грудня2016 року по 11січня2017року (включно)

Перелік документів громадського об’єднання, а також документів щодо кандидата, які додаються до заяви:

Документи, що подаються громадським об’єднанням:

-    підписана керівником громадського об’єднання заява;

-    копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

-    інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана з діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

-    документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана з діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом не менш як 12 місяців.

         Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання вимогам, визначеним Порядком обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 786/28916, не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

-     рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу конкурсної комісії;

-     заява кандидата про згоду на участь у роботі конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

-     копія паспорта громадянина України кандидата;

-     автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

-     копія (копії) документа (документів) про освіту;

-     мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

Адреса прийому документів громадських об’єднань та їх кандидатів:

м.Овруч, вул.Тараса Шевченка,31, каб. 313(документи, бажано надавати особисто в повному обсязі, неповний пакет документів до розгляду не приймається).

 Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади та номер телефону відповідальної особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії: Левківська Лариса Георгіївна, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, номер телефону: (04148) 4-24-54.

 

 

Розпорядження від 01.12.2016  № 118-к   " Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади" (Конкурс відтерміновано до  формування нового складу конкурсної комісії)

 

Актуальні вакансії Овруцького Центру зайнятості

 

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ –ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Президентський кадровий резерв

Актуальні вакансії станом на 27.04.2015