Вакансії

УВАГА! Оголошено конкурс!

Відповідно до вимог розділу IV глави 1 ст.21, глави 2 ст. 22, 23 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

1.     Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - спеціаліста  відділу  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

2.     Затвердити умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади службовця категорії «В» - спеціаліста  відділу  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

3.     Головному спеціалісту відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Євсєєвій О.В. надіслати на електронну адресу Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях: vacancy1@nads.gov.ua наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації та розмістити на офіційному сайті Овруцької районної державної адміністрації оголошення та умови проведення конкурсу на заміщення посади спеціаліста   відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Каращука М.А.

 

Начальник відділу                                                                              М.А.Каращук

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

Розпорядження голови адміністрації № 124-К  від 20.12.2016 року  "Про утворення комітету  з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії"

Про проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Овруцької районної 
державної адміністрації для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» 

(відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76)

Дата та місце проведення конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Овруцької районної державної адміністрації для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» (далі – конкурсна комісія):

о 10 год. 00 хв. 20 січня 2017 року, м.Овруч, вул.Тараса Шевченка, 31.

Вимоги до громадських об’єднань,які мають право висувати кандидатів для включення до складу конкурсної комісії:

-      наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії;

-     наявність статусу юридичної особи;

-     провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

Вимоги до кандидата від громадського об’єднаннядля включення до складу конкурсної комісії:

-     наявність громадянства України;

-     наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

-     наявність загального стажу роботи не менше семи років;

-     наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами;

-     володіння державною мовою;

-     здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу конкурсної комісії.

Не може бути кандидатом особа, яка:

-     визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

-     має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

-     згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

-     за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

-     піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

-     є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

-     є членом політичної партії;

-     є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

Строк подання громадськими об’єднаннями заяв: з 27 грудня2016 року по 11січня2017року (включно)

Перелік документів громадського об’єднання, а також документів щодо кандидата, які додаються до заяви:

Документи, що подаються громадським об’єднанням:

-    підписана керівником громадського об’єднання заява;

-    копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

-    інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана з діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

-    документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана з діяльністю Овруцької районноїдержавної адміністрації) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом не менш як 12 місяців.

         Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання вимогам, визначеним Порядком обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 786/28916, не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

-     рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу конкурсної комісії;

-     заява кандидата про згоду на участь у роботі конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

-     копія паспорта громадянина України кандидата;

-     автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

-     копія (копії) документа (документів) про освіту;

-     мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

Адреса прийому документів громадських об’єднань та їх кандидатів:

м.Овруч, вул.Тараса Шевченка,31, каб. 313(документи, бажано надавати особисто в повному обсязі, неповний пакет документів до розгляду не приймається).

 Прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади та номер телефону відповідальної особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії: Левківська Лариса Георгіївна, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, номер телефону: (04148) 4-24-54.

 

 

Розпорядження від 01.12.2016  № 118-к   " Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади" (Конкурс відтерміновано до  формування нового складу конкурсної комісії)

 

Актуальні вакансії Овруцького Центру зайнятості

 

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ –ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Президентський кадровий резерв

Актуальні вакансії станом на 27.04.2015